Change

Điểm thưởng dành cho Vu Hung Duong

 1. 999999
  Thưởng vào: 8/6/12

  Siêu like

  Bạn đã đạt mốc 500 lượt Like!!

 2. 200000
  Thưởng vào: 28/1/12

  Nói câu nào like câu đấy

  Content you have posted has attracted 200 likes.

 3. 200
  Thưởng vào: 7/1/12

  Siêu nhân

  Bạn là siêu nhân khi được 150 lượt like rồi

 4. 200
  Thưởng vào: 7/1/12

  Like khủng khiếp

  Chúc mừng, các bài của bạn đã có tới 100 lượt like rồi!

 5. 99999
  Thưởng vào: 7/1/12

  Siêu SPAM

  ÔI! Bạn đã đạt được tới 1000 bài rồi!

 6. 1000
  Thưởng vào: 19/12/11

  500 bài đầu tiên

  Chúc mừng bạn đã được 500 bài. Bạn sắp thành thần

 7. 800
  Thưởng vào: 17/12/11

  400 bài đầu tiên

  Chúc mừng bạn đã được 400 bài

 8. 600
  Thưởng vào: 17/12/11

  300 bài đầu tiên

  Chúc mừng bạn đã được 300 bài

 9. 100
  Thưởng vào: 17/12/11

  50 bài đầu tiên

  Chúc mừng, bạn đã đạt mốc 50 bài. Bạn sắp thành thần chém gió của forum

 10. 50
  Thưởng vào: 14/12/11

  Thưởng 25 like

  Chúc mừng, bạn đã có 25 like đầu tiên

 11. 200
  Thưởng vào: 9/12/11

  Thần chém gió

  Chúc mừng, bạn đã đạt mốc 100 bài. Bạn sắp thành thần chém gió của forum

 12. 60
  Thưởng vào: 7/12/11

  30 bài đầu tiên

  Thưởng cho 30 bài đầu tiên của bạn

 13. 2
  Thưởng vào: 4/12/11

  Bài viết được Like đầu tiên

  Bạn được tặng điểm vì bài viết của bạn đã có người thích!

 14. 10
  Thưởng vào: 4/12/11

  Bài viết đầu tiên

  Bạn được tặng điểm vì đã có bài viết đầu tiên của mình